URK
O projekcie

Gdybyśmy znali procesy, dzięki którym można skutecznie przywrócić funkcje ekologiczne terenom przekształconym działalnością przemysłową, moglibyśmy odzyskać ok. 1% powierzchni lądów świata, które służyłby środowisku i oferowały usługi ekosystemowe dla ludzi.

Jak pokazują wyniki dotychczasowych badań, obiekty poprzemysłowe wykazują się znaczącym potencjałem przyrodniczym, który może istotnie wspierać świadczone dla ludzi usługi ekosystemowe. Nadając hałdom funkcje środowiskowe, przeprowadza się ich rekultywację, wprowadzając drzewa, trawy albo pozostawia się te tereny dla spontanicznego wkraczania organizmów o różnych cechach morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych.

 

Postawiliśmy konkretne pytanie badawcze: w jaki sposób zastosowana technologia rekultywacji, typ pokrywy roślinnej i powstająca różnorodność gatunkowa a także funkcjonalna różnorodność roślin i fauny glebowej oraz mikroorganizmów wpływają na zatrzymywanie węgla oraz retencjonowanie wody w powstających na terenach pogórniczych „nowych dla środowiska ekosystemach”, które mają świadczyć usługi dla człowieka?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie pozwoli na oszacowanie i uwzględnianie w ogólnym bilansie węgla i wody w różnych skalach przestrzennych terenów przekształconych działalnością górniczą. Rezultaty projektu staną się także podstawą do dalszych badań, w niezwykle istotnym zakresie, obejmującym łagodzenie zmian klimatycznych i wdrażania polityk wodnych.

 

Celem naszego projektu jest określenie wpływu różnych scenariuszy rekultywacji i typów pokrywy roślinnej na sekwestrację węgla i retencję wodną „nowych ekosystemów” w powiązaniu z różnorodnością funkcjonalną roślin, mikroorganizmów i fauny glebowej na zwałowiskach pogórniczych.

Dzięki wykorzystaniu narzędzi geoinformatycznych opracujemy propozycje zoptymalizowanych scenariuszy rekultywacji terenów powstałych w wyniku działalności górnictwa, uwzględniające z jednej strony potencjał organizmów żywych z drugiej zaś parametry podłoża. Uzyskane wyniki pozwolą nam poznać uwarunkowania wiązania węgla i retencji wody w obrębie zwałowisk, licznie reprezentowanych na obszarach, które aktualnie podlegają transformacjom społecznym i gospodarczym, w myśl idei zielonego ładu (ang. green deal).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR